Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017

Αλλαγές στις εισφορές βουλευτών, δημάρχων και διοικητών οργανισμών

Σήμερα ξεκινά η επεξεργασία του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις» στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.Μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο προβλέπει ευνοϊκές διατάξεις για τις εισφορές που θα πρέπει να καταβάλουν δήμαρχοι, περιφερειάρχες, βουλευτές, διοικητές και υποδιοικητές ΝΠΔΔ, καθώς και τα μέλη ανεξαρτήτων αρχών.
Οπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Θανάση Κουκάκη στο cnn.gr, το σχέδιο νόμου ορίζει πως οι αιρετοί θα μπορούν να προσθέτουν στις συντάξιμες αποδοχές τους και το εισόδημα από τις άλλες τους δραστηριότητες ώστε να λάβουν υψηλότερη σύνταξη, ενώ τους επιτρέπει να πληρώνουν μόνο μια εισφορά για το δημόσιο λειτούργημα που ασκούν και όχι για το επάγγελμα που ασκούσαν πριν διοριστούν, όπως ίσχυε μέχρι τώρα.
Με τις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου είχε προκύψει ζήτημα ως προς το ύψος και τη βάση υπολογισμού των εισφορών για τους αιρετούς, ειδικά στις περιπτώσεις που το προγενέστερο ασφαλιστικό καθεστώς ήταν ελεύθερου επαγγελματία, αυτοαπασχολούμενου ή αγρότη.
Έτσι μέχρι σήμερα οι δήμαρχοι κατέβαλαν ασφαλιστική εισφορά επί της αντιμισθίας για την ιδιότητά τους ως δήμαρχοι (ύψους 20% επιμερισμένη κατά 13,35% στον «εργοδότη»-δήμο και κατά 6,65% στον αιρετό) και συγχρόνως πλήρωναν δεύτερη ασφαλιστική εισφορά για την προγενέστερη απασχόλησή τους, ώστε να μην υπάρχει κενό στην ασφάλισή τους.
Πλέον οι αιρετοί θα καταβάλουν μόνο μία εισφορά υπερ του ΕΦΚΑ. Αν για παράδειγμα δήμαρχος που είχε εκλεγεί πριν από την ισχύ του ν.4093/2012 και είναι υπάλληλος της ΔΕΗ, λαμβάνει ειδική άδεια. Μέχρι 31/12/2016 κατέβαλε δύο εισφορές, μία ως δήμαρχος και δεύτερη ως υπάλληλος της ΔΕΗ για τη διατήρηση των ασφαλιστικών του δικαιωμάτων. Από 1/1/2017 θα καταβάλλει μόνο μία εισφορά και ο χρόνος αυτός μπορεί να θεωρηθεί χρόνος Δημοσίου ή ΕΤΕΑΕΠ, ή ως χρόνος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (πρώην ΤΑΠ ΔΕΗ).
Εξαιρούνται όσοι αιρετοί ασκούν παράλληλα την προηγούμενη επαγγελματική τους δραστηριότητα, για την οποία υποχρεούνται να καταβάλλουν και άλλη ασφαλιστική εισφορά (πλην εκείνης του δημοσίου).
Οι εισφορές των αιρετών ορίζονται σε 10% για κύρια σύνταξη (20% για όσους διορίζονται από 1/1/2017 και έπειτα), 7,10% για υγειονομική περίθαλψη και 7% για το επικουρικό.
Μάλιστα, το σχέδιο νόμου προβλέπει αναδρομική εφαρμογή των ευεργετικών διατάξεων από 1/1/2017 για τους αιρετούς. Συγκεκριμένα αναφέρει πως σε περίπτωση που προκύψει οφειλή από την εφαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης, το ποσό που χρωστούν οι αιρετοί θα καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις, χωρίς πρόστιμα καθυστέρησης εξόφλησης. Ωστόσο αν τα ποσά των εισφορών που έδωσαν οι αιρετοί είναι μεγαλύτερα απ’ ότι όφειλαν, το επιπλέον ποσό συμψηφίζεται με μελλοντικές καταβολές εισφορών.
Σημειώνεται πως ειδικά για τους δικηγόρους που εκλέγονται δήμαρχοι, αυτοί θα τελούν σε υποχρεωτική αναστολή της δικηγορίας, με τις ασφαλιστικές εισφορές να βαρύνουν τους Δήμους.
Πηγη: hania.news

Δεν υπάρχουν σχόλια: