Πέμπτη 4 Αυγούστου 2016

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΤΑΝ ΧΡΩΣΤΑΜΕ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ


Οι περισσότεροι από μας άλλοι λιγότερο άλλοι περισσότερο έχουν δανειστεί από τις τράπεζες.
Κάποιοι βρίσκονται να χρωστάνε μεγάλα ποσά, ειδικά όταν δεν μπορούν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις καταβολής των μηνιαίων δόσεων, με αποτέλεσμα τα επιτόκια υπερημερίας να αυξάνουν το οφειλόμενο ποσό.

Και τούτο διότι όλες οι τράπεζες δανείζουν με τόκο κι αυτό είναι κάτι που όλοι γνωρίζουμε και όλοι έχουμε αποδεχθεί. Πόσοι όμως γνωρίζουν ότι το νόμιμο δικαιοπρακτικό επιτόκιο για καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες είναι 5,30% συν εισφορά 0,60%;

Μια ματιά στα ενημερωτικά μηνιαία έγγραφα που αποστέλνει η τράπεζα, μπορεί να επιβεβαιώσει το καταχρηστικό και παράνομο επιτόκιο με το οποίο αυξάνεται το ποσό του δανείου που οφείλουμε.
Το ερώτημα όμως είναι μπορούμε να τα βάλουμε με την Τράπεζα και να δικαιωθούμε;
Φυσικά και μπορούμε και όσοι το έκαναν έχουν δικαιωθεί, εφόσον τα επιτόκια των δανείων είναι υψηλότερα του νόμιμου -και κατά μέσο όρο, οι οφειλές με βάση τα επιτόκια είναι διπλές ή τριπλές από αυτά που ο νόμος ορίζει.
Αρχικά χρειαζόμαστε από την τράπεζα αναλυτική κατάσταση του δανείου με σκοπό τον έλεγχο των χρεώσεων και τον υπολογισμό των διαφορών τους σε σχέση με την νόμιμη οφειλή. Η τράπεζα είναι υποχρεωμένη να απαντήσει εντός δύο μηνών.
Αν η τράπεζα αρνηθεί να απαντήσει, μπορούμε να κοινοποιήσουμε την ίδια επιστολή και στην τράπεζα της Ελλάδας και παράλληλα προχωρούμε σε αγωγή κατά της τράπεζας στην οποία βρίσκεται το δάνειο, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι δεν θα καταβληθεί καμία δόση μέχρι να συμψηφιστούν οι παράνομες οφειλές και μέχρι να διορθωθεί ο λογαριασμός με τη νόμιμη οφειλή.
Αν παρ’ελπίδα η τράπεζα απαντήσει στην επιστολή, και δώσει όλα τα στοιχεία του δανείου τότε θα προκύπτουν και ευκολότερα οι παράνομες χρεώσεις.
Σε αυτήν την περίπτωση μπορείτε να καταθέσετε πάλι απευθείας αγωγή για τις παράνομες και καταχρηστικές χρεώσεις εναντίον της τράπεζας ή να αποστείλετε εξώδικο όπου θα δηλώνετε ότι δεν θα πληρώσετε μέχρι να γίνει συμψηφισμός
Αν η τράπεζα αποδεχθεί τον συμψηφισμό (που αποκλείεται) και να διορθώσει το λογαριασμό σας, νομικά σημαίνει ομολογία της τοκογλυφικής της δράσης εναντίον σας, οπότε μπορείτε να προχωρήσετε πάλι στην ίδια αγωγή συμπεριλαμβανομένου και αιτήματος για χρηματική αποζημίωση λόγω αδικοπραξίας.
Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, η κατάθεση τέτοιου είδους αγωγής δημιουργεί εκκρεμοδικία και εφόσον εσείς έχετε πλέον νόμιμα σταματήσει να πληρώνετε, η Τράπεζα δεν μπορεί πλέον να εκδώσει διαταγή πληρωμής εναντίον σας.
Αν όμως παρόλα αυτά προχωρήσει σε Δγη πληρωμής παράνομα και καταχρηστικά, τότε το δικαστήριο θα ακυρώσει με συνοπτικές διαδικασίες τη διαταγή πληρωμής, εφόσον ασκήσετε εντός της νόμιμης προθεσμίας των 15 ημερών ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής. Αν έχετε περιουσιακά στοιχεία στο όνομά σας πρέπει να ασκήσετε ταυτόχρονα και αίτηση αναστολής με αίτημα προσωρινής διαταγής για να μην μπορεί η τράπεζα να προβεί σε καμία εκποιητική ενέργεια κατά της περιουσίας σας μέχρι την έκδοση απόφασης επί της ανακοπής.
Σημειώνεται δε ότι εφόσον ακυρωθεί η διαταγή πληρωμής μία φορά και για το σύνολό της, η τράπεζα δεν έχει δικαίωμα να την εκδώσει ξανά για το συγκεκριμένο χρέος. Δηλαδή εσείς απαλλάσσεστε πλήρως από την συγκεκριμένη οφειλή.
Εφόσον πετύχετε την διαγραφή του χρέους σας καθιστώντας άκυρη την διαταγή πληρωμής και εφόσον κερδίσετε και την αγωγή για την παράνομη χρέωση των επιτοκίων, έχετε την δυνατότητα να ασκήσετε αγωγή και για ηθική βλάβη κατά της τράπεζας για χρηματική αποζημίωση λόγω αδικοπραξίας (παράνομης ενέργειας της) εις βάρος σας.
Αν όλοι οι οφειλέτες δανειολήπτες ασκούσαν τα δικαιώματα, που τους παρέχονται από το νόμο και από τις βασικές αρχές του αστικού δικαίου κατά των τραπεζών, η αυθαίρετη, καταχρηστική και παράνομη τακτική τους θα είχε περιοριστεί ή εξαλειφθεί αφού θα γνώριζαν ότι κάθε παράνομη ενέργειά τους θα επισύρει και την ταυτόχρονη τιμωρία τους, με χρηματική αποζημίωση.
Αναστασία Χρ. Μήλιου
Δικηγόρος παρ’Εφέταις Αθηνών
Τηλ. 6945-028153
e-mail: natmil@otenet.gr, info@legalaction.gr