Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017

Χάνουν την επιδότησή τους όσοι δεν περνούν από... ΚΤΕΟ!

Θα χάνουν την επιδότησή τους στο εξής όσοι δεν πάνε τα ψεκαστικά τους μηχανήματα και τα τρακτέρ για... ΚΤΕΟ, αλλά και εκείνοι που σε συγκεκριμένες περιοχές και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα χρησιμοποιούν αζωτούχα λιπάσματα στις καλλιέργειές τους, αντί να χρησιμοποιούν ουρία, θειική αμμωνία, λιπάσματα βραδείας αποδέσμευσης αζώτου και άλλα.

Έφυγε ο “φτωχότερος πρόεδρος” του κόσμου

Έφυγε ο “φτωχότερος πρόεδρος” του κόσμου.