Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016

Τι χρώμα μάτια θα έχουν τα παιδιά σου; Πόσο ποσοστό έχουν να πάρουν το χρώμα το δικό σου;


Τι χρώμα μάτια θα έχουν τα παιδιά σου; Πόσο ποσοστό έχουν να πάρουν το χρώμα το δικό σου;
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει όλα τα ποσοστά και τις πιθανότητες τα παιδιά σας να έχουν το χρώμα των ματιών σας.