Τετάρτη 11 Μαΐου 2016

Τι σκέφτεται ο γιος για τον πατέρα του, θα σας συγκινήσει....


Κάθε ηλικία του γιου είναι και διαφορετική.


Έτσι λοιπόν και σε κάθε ηλικία σκέφτεται διαφορετικά για τον πατέρα του.