Τετάρτη 1 Ιουνίου 2016

Φαρμακευτική περίθαλψη για ανασφάλιστους από 15 Ιουλίου


Από τις 15 Ιουλίου, οι ανασφάλιστοι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε φαρμακευτική περίθαλψη.
Αρχικά είχε ορισθεί η 1η Ιουνίου για την «ενεργοποίηση» της σχετικής απόφασης, ωστόσο «λόγω αδυναμίας έγκαιρης προσαρμογής και προετοιμασίας των πληροφοριακών συστημάτων των συναρμοδίων υπηρεσιών» οι προθεσμίες παρατείνονται, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας.
Στην ίδια εγκύκλιο, υπογραμμίζεται ότι «όλοι οι πολίτες, ανεξαρτήτως εθνικότητας, νομικού καθεστώτος ή κατοχής νομιμοποιητικών εγγράφων, οφείλουν να γίνονται δεκτοί στις πρωτοβάθμιες δομές υγείας και τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των Νοσοκομείων». Ειδικά για την περίθαλψη των προσφύγων και μεταναστών, στην εγκύκλιο τονίζεται ότι τα τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων «οφείλουν να κάνουν δεκτούς τους ασθενείς από παραπομπές που γίνονται με ευθύνη των ιατρών που παρέχουν υπηρεσίες στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών». Πιο αναλυτικά, η εγκύκλιος παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων και των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων στο δημόσιο σύστημα υγείας. Σύμφωνα με την εγκύκλιο:
1. Όλοι οι πολίτες, Έλληνες και νόμιμα διαμένοντες αλλοδαποί, κάτοχοι ΑΜΚΑ, δικαιούνται πλήρους πρόσβασης σε όλες τις Δημόσιες Δομές Υγείας, συμπεριλαμβανομένων και των πανεπιστημιακών νοσοκομείων. Η πρόσβαση αυτή δεν εξαρτάται από την εξέταση από επιτροπές και δεν υπόκειται σε έλεγχο εισοδηματικών κριτηρίων. Οι παροχές που δικαιούνται οι ανασφάλιστοι από το δημόσιο σύστημα υγείας βάσει της νέας κανονιστικής ρύθμισης, εξισούνται με τις παροχές που δικαιούνται οι ασφαλισμένοι και περιλαμβάνουν (ενδεικτικά) όλες τις νοσηλευτικές και διαγνωστικές υπηρεσίες, το δικαίωμα να προγραμματίσουν εξετάσεις στα εξωτερικά ιατρεία και χειρουργεία, κ.ά.
2. Όσες από τις παραπάνω παροχές δικαιούνται δωρεάν οι ασφαλισμένοι, οι Δημόσιες Δομές Υγείας οφείλουν να τις παρέχουν δωρεάν και στους ανασφάλιστους χωρίς την υποχρέωση υποβολής δήλωσης αποδοχής χρεών. Οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων οφείλουν να καταγράφουν διακριτά τις ιατρικές και διαγνωστικές πράξεις, για τις οποίες τα Νοσοκομεία θα επιχορηγούνται από τον ΕΟΠΥΥ.


3. Προκειμένου πολίτες τρίτης χώρας, με νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής στην Ελλάδα από δημόσια αρχή, να έχουν πρόσβαση στις παροχές της απόφασης πρέπει να κατέχουν ή να αποκτούν ΑΜΚΑ. Σε περίπτωση που δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ ή αδυνατούν να εκδώσουν, πρέπει απαραιτήτως να κατέχουν κάρτα υγειονομικής περίθαλψης αλλοδαπού (ΚΥΠΑ). Ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός θα αιτείται την έκδοση Αριθμού υγειονομικής περίθαλψης αλλοδαπού από τα κατά τόπους ΚΕΠ, ενώ η χορήγηση της Κάρτας ΥΠΑ θα γίνεται από υπηρεσίες των νοσοκομείων με εξάμηνη ισχύ, εκτός των εγκύων γυναικών που θα είναι ετήσια.
4. Η χορήγηση ιατρικών βοηθημάτων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού ή άλλων αναγκαίων σκευασμάτων, θα πραγματοποιείται από τα Νοσοκομεία και θα ισχύει ό,τι και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΠΥ.
5. Η ιατρική και νοσηλευτική περίθαλψη, καθώς και οι απαιτούμενες κλινικοεργαστηριακές και λοιπές εξετάσεις των δικαιούχων παρέχεται σ’ αυτούς μέσω των αντίστοιχων ιατρείων και εργαστηρίων όλων των Δημόσιων Δομών και δεν δικαιούνται δωρεάν εξετάσεων σε εργαστήρια του ιδιωτικού τομέα. Σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας νοσηλείας στις Δημόσιες Δομές Υγείας, παρέχεται η δυνατότητα νοσηλείας σε ιδιωτικές μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας. Απαιτείται ωστόσο ιατρική βεβαίωση. Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο υπουργείο Υγείας για έκδοση Υπουργικής Απόφασης με χρέωση κρατικού τιμολογίου και εις βάρος του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ.

Πηγη: www.e-dimosio.gr