Τετάρτη 13 Ιουλίου 2016

Λήγει η παράταση φορολογικών δηλώσεων- Ποια θα είναι τα πρόστιμαΛήγει η παράταση φορολογικών δηλώσεων- Ποια θα είναι τα πρόστιμα.


Η παράταση σχετικά με την υποβολή των δηλώσεων φόρου εισοδήματος λήγει την Παρασκευή 15/07/2016.

Το Υπουργείο Οικονομικών δεν θα προβεί σε παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων πέρα από την ισχύουσα ημερομηνία , για το λόγο αυτό οι φορολογούμενοι καλούνται να ολοκληρώσουν τη διαδικασία στις ημέρες πριν τη λήξη της.


Υπενθυμίζεται ποια θα είναι τα σχετικά πρόστιμα της εκπρόθεσμης δήλωσης φόρου εισοδήματος:
1. Πρόστιμο 100 ευρώ, εάν ο φορολογούμενος δεν τηρεί βιβλία.
2. Πρόστιμο 250 ευρώ, εάν ο φορολογούμενος τηρεί βιβλία με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα.
3. Πρόστιμο 500 ευρώ, εάν ο φορολογούμενος τηρεί βιβλία με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα.
4. Για κάθε μήνα καθυστέρησης καταβολής του φόρου, προσαύξηση 0,73% στο ποσό του φόρου που οφείλει.
Επιπλέον, για λόγους αποφυγής προβλημάτων καθυστέρησης στην εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ και την πληρωμή των σχετικών υποχρεώσεων σε όσο το δυνατό περισσότερες δόσεις, κρίνεται απαραίτητη η έγκαιρη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων